O společnosti

Společnost PDC SIMOST s.r.o. se specializuje zejména na opravy spár a mrazových trhlin v AB a CB površích, včetně oprav a realizací elastických mostních závěrů (EMZ), které provádí nejen na dálnicích a silnicích, ale také na obslužných komunikacích, parkovištích, v areálech firem, apod. Tyto práce jsou prováděny strojním vybavením a materiály americké společnosti CRAFCO Inc. Další významnou součástí výrobní náplně firmy je provádění regeneračních asfaltových nástřiků za studena, které výrazně prodlužují životnost živičných komunikací a oddalují tak jejich nevyhnutelné opravy či rekonstrukce. V poslední době zařadila společnost PDC SIMOST s.r.o. do svého stavebního portfolia také frézování CB a AB povrchů, realizaci emulzních kalových zákrytů či emulzních mikrokoberců a vysprávky komunikací tryskovou metodou.

Za dobu své působnosti si firma vybudovala díky kvalitním technologiím, materiálům  a schopnému pracovnímu týmu silnou pozici na stavebním trhu v této oblasti. Společnost díky své flexibilitě, rychlosti a kvalitě provedených prací realizuje opravy a údržbu dopravní infrastruktury po celé České republice.


Hlavní výrobní náplň společnosti:

  • sanace trhlin a spár v AB a CB površích,
  • oprava středových spár v CB vozovkách š. do 300 mm,
  • provádění regeneračních asfaltových nástřiků za studena,
  • realizace elastických mostních závěrů,
  • lokální opravy AB a CB povrchů, frézování CB desek a AB povrchů,
  • vysprávky vozovek tryskovou metodou,
  • provádění emulzních kalových zákrytů – EKZ,
  • provádění emulzních mikrokoberců – EMK,
  • opravy a výstavba propustků,
  • ostatní stavební práce na komunikacích.