• D1 Lokální oprava AB – vytypované úseky D1

  04/2014 - 11/2014 detail
 • Regenerace živičných povrchů

  07/2014 – 08/2014 detail
 • Sanace spár a trhlin na sil. I. třídy ve Zlín. kraji

  07/2014 - 08/2014 detail
 • D1 Spáry a trhliny, pokleslá podélná vysprávka

  07/2014 - 10/2014 detail

Právě stavíme

Napište nám

Vybraná reference

Silnice R48 - oprava příčných a podélných spár

Silnice04/2014 - 07/2014 Předmětem stavebních prací byla oprava dilatačních spár CB krytu. V rámci opravy bylo provedeno odstranění stávající zálivky vč. těsnění spár tl. 10, 15 a 20 mm, vyčištění dilatační spáry, penetrace stěn, utěsnění a zalití spár modifikovanou asfaltovou zálivkou. 
detail