• D1 Lokální oprava AB – vytypované úseky D1

  04/2014 - 11/2014 detail
 • Regenerace živičných povrchů

  07/2014 – 08/2014 detail
 • Sanace spár a trhlin na sil. I. třídy ve Zlín. kraji

  07/2014 - 08/2014 detail
 • D1 Spáry a trhliny, pokleslá podélná vysprávka

  07/2014 - 10/2014 detail

Právě stavíme

Napište nám

Vybraná reference

Škody po zimě – mikrokoberce PS

Silnice07/2014 - 08/2014  V rámci oprav bylo provedeno uzavření zvětralého povrchu vozovek pomocí dvouvrstvého mikrokoberce frakce 0/5 a 0/8 včetně spojovacího postřiku. 
detail